Σημείωση: Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ιατρό με βοηθούς της δικής του επιλογής για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

 

    *Σε περίπτωση κατάτμησης ιστών ενδοκοιλιακά χρησιμοποιείται κλειστό σύστημα σάκου για την προστασία της ασθενούς σε περίπτωση κακοήθειας – contained Morcellation. 

Καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις