Ο Ιωάννης Ράπτης είναι μαιευτήρας – γυναικολόγος με εξειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική εξολοκλήρου στη Γερμανία.

Διετέλεσε επικεφαλής του κέντρου ενδομητρίωσης και ενδοσκόπησης του ακαδημαϊκού νοσοκομείου Agaplesion ΑΚΗ Hagen του πανεπιστήμιου Ruhr Bochum, όπου έλαβε τον τίτλο του επιμελητή Ά.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε, εκτός των άλλων, περισσότερες από 500 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μεγίστου βαθμού δυσκολίας, λαμβάνοντας τον τίτλο MIC II από την Γερμανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE).

Υπήρξε ένας από τους πρώτους λαπαροσκόπους παγκοσμίως που πραγματοποίησαν λαπαροσκοπική θεραπεία της κυστεοκήλης χωρίς την χρήση πλέγματος καθώς επίσης και λαπαροσκοπική θεραπεία της πρόπτωσης μήτρας με χρήση των συνδέσμων Cooper (Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία – Laparoscopic Pectopexy – Laparoskopische Pektopexie) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Την τελευταία επέμβαση εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017 καθιερώνοντας τον ελληνικό ιατρικό όρο ¨Κτενοπηξία¨.

Στο πλαίσιο της ουρογυναικολογικής του εξειδίκευσης έλαβε τον τίτλο AGUB I από την Γερμανική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Πλαστικής Επανόρθωσης Πυελικού Εδάφους (AGUB).

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και στα πλαίσια της επιδιωκόμενης χειρουργικής πρωτοπορίας εξασφάλισε υποτροφία στη μέκκα της ενδοσκοπικής χειρουργικής το Νέο Δελχί και στο παγκοσμίου φήμης ¨World Laparoscopy Hospital¨, όπου διεύρυνε και πιστοποίησε τις δεξιότητές του στη ρομποτική γυναικολογική χειρουργική και στο ρομποτικό Σύστημα da Vinci Si και Xi.

Ο γιατρός πραγματοποιεί ως φιλοξενούμενος ιατρός ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε νοσοκομεία της Γερμανίας, συμμετέχοντας στην εκμάθηση των νέων ενδοσκοπικών τεχνικών σε συναδέλφους αλλά και νεότερους ιατρούς.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ιατρό με βοηθούς και αναισθησιολόγο της δικής του επιλογής για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι προτεινόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις βασίζονται στα πιο νέα και τεκμηριωμένα ιατρικά δεδομένα και πρωτόκολλα (Evidence Based Medicine) και προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε ασθενούς.

Η καθοδήγηση και επεξήγηση της ασθενούς πραγματοποιούνται σε γλώσσα απλή και κατανοητή ώστε να μπορεί να συμμετέχει στον καθορισμό των απαραίτητων διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών.

Λαπαροσκοπική χειρουργική