Η περίοδος της εγκυμοσύνης περιλαμβάνει τις περισσότερες φορές την περιπλάνηση των εγκύων και ενδεχομένως των συνοδών τους σε ιατρεία, εργαστήρια και κλινικές για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εξετάσεων.

Οι εξειδικευμένοι υπερηχογραφικοί έλεγχοι, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων και οι καρδιοτοκογραφικοί έλεγχοι (NST) του εμβρύου αποτελούν τους πιο συχνούς λόγους, για τους οποίους η μέλλουσα μαμά καλείται να πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις σε διάφορες δομές υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι μετακινήσεις αυτές εκτός από χρονοβόρες και δαπανηρές μπορεί να αποδειχθούν και επιβαρυντικές για την υγεία της κυοφορούσας, κυρίως σε περιόδους ακμής εποχιακών ιώσεων (π.χ. γρίπη) ή έξαρσης κάποιας επιδημίας (π.χ. COVID 19).

Για τον λόγο αυτό η παροχή ολοκληρωμένων μαιευτικών υπηρεσιών και η δημιουργία ενός μόνο σημείου αναφοράς για την κυοφορούσα αποτέλεσε εξαρχής μία από τις βασικές προτεραιότητες του ιατρείου μας.

Διαθέτοντας την απαραίτητη ιατρική κατάρτιση και με τη βοήθεια κορυφαίων συνεργατών και υπερσύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στην κυοφορούσα σε ένα ασφαλές και παράλληλα σύγχρονο και οικείο περιβάλλον.

Ακολούθως παραθέτουμε τις εξειδικευμένες εξετάσεις, τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει για τις εγκυμονούσες μας στον χώρο του ιατρείου:

Υπερηχογραφικές εξετάσεις:

 • Εξέταση αυχενικής διαφάνειας
 • Εξέταση Β επιπέδου
 • Εξέταση Doppler

Εργαστηριακές εξετάσεις (λήψη βιολογικού υλικού):

 • Γενικές και βιοχημικές εξετάσεις αίματος
 • Προσδιορισμός PAPP-A, β-HCG (Α επιπέδου)
 • Έλεγχος κυστικής ίνωσης
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)
 • Εξέταση ούρων

Λοιπές εξειδικευμένες εξετάσεις και παροχές:

 • Καρδιοτοκογραφικός έλεγχος NST
 • Διατροφολογική καθοδήγηση
 • Μαθήματα ανώδυνου και ανεπίπλεκτου τοκετού / Συμβουλευτική λοχείας και θηλασμού
 • Φυσικοθεραπεία και Pilates εγκυμοσύνης

Την εποχή της εξειδικευμένης μαιευτικής συγκεντρώνουμε ένα σύνολο πιστοποιημένων υπηρεσιών σε έναν μόνο ιατρικό χώρο για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση της κυοφορούσας. Η ολοκληρωμένη, ¨οne stop¨ υποστήριξη της εγκυμοσύνης δεν αποτελεί απλά μια πολυτέλεια αλλά μια επένδυση στην υγεία και το ευ ζην των γυναικών.

One Stop Εγκυμοσύνη
Ioannis Raptis

Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).