Λαπαροσκοπική επέμβαση Δρ. Ιωάννης Ράπτης
  • Λαπαροσκοπική/Ρομποτική ανόρθωση κόλπου με πλέγμα και χρήση των συνδέσμων Cooper (Λαπαροσκοπική Κτενοπηξία – Laparoscopic Pectopexy – Laparoskopische Pektopexie).
    (Τον Νοέμβριο του 2017 πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα και καθιέρωση του ελληνικού ιατρικού όρου ¨Κτενοπηξία¨ από τον Ιωάννη Ράπτη)
  • Λαπαροσκοπική/Ρομποτική πρόσθια πλαστική κόλπου χωρίς τη χρήση πλέγματος (Laparoskopische vordere Plastik).
  • Λαπαροσκοπική/Ρομποτική αφαίρεση μήτρας και ινομυωμάτων με χρήση κλειστού συστήματος σάκου για την προστασία της ασθενούς σε περίπτωση κακοήθειας (contained Morcellation).
  • Ανώδυνη λαπαροσκοπική υστερεκτομή Sans douleour.
  • 3D λαπαροσκόπηση.
  • Διουρηθρική θεραπεία της ακράτειας ούρων χωρίς τομες (Bulking agents-Bulkamid).
  • Καυτηριασμός ενδομητρίου με χρήση χρυσού πλέγματος (Novasure).
  • Ατραυματική καισαρική τομή Misqav-Ladach.