Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος τοκετού απευθύνεται σε γυναίκες που θα ήθελαν να ακολουθήσουν μια πιο φυσική διαδικασία τοκετού μέσα σ’ έναν ζεστό χώρο, ο οποίος αποπνέει σπιτική οικειότητα και απομακρύνεται από τα κλασσικά πρότυπα του νοσοκομείου. Παράλληλα δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια τόσο της εγκύου όσο και του παιδιού.

Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η θετική επίδραση του χώρου στην ψυχολογία της εγκύου, η δυνατότητα μετακίνησης της στο χώρο όπου μπορεί να απολαύσει όλες εκείνες τις ανέσεις που θα απολάμβανε και στο σπίτι της, η μη χρήση φαρμάκων (όσο όλα εξελίσσονται φυσιολογικά) και η αδιάκοπη παραμονή του νεογέννητου με την μητέρα του από την πρώτη στιγμή της γέννησής του.

Τοκετός σαν στο σπίτι
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).