Στο πλαίσιο της ολιστικής φιλοσοφίας του ιατρείου μας έχουμε εξασφαλίσει για τις ασθενείς μας μια κορυφαία ομάδα συνεργατών, οι οποίοι πλαισιώνουν με τρόπο συνεπή και ασφαλή τις παρεχόμενες γυναικολογικές και μαιευτικές υπηρεσίες αιχμής, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Παρέχουμε με τον τρόπο αυτό ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης μαιευτικής – γυναικολογίας.

Κωνσταντίνος Λαδιας
Κωνσταντίνος Λαδιάς

Team Members

Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

Αθανασία Γιακουμή
Αθανασία Γιακουμή

Team Members

Ειδική Ενδοκρινολόγος

Βιολέτα Αβραμίδου
Βιολέτα Αβραμίδου

Team Members

Αναισθησιολόγος