Στις εγκυμονούσες του ιατρείου μας παρέχουμε τη δυνατότητα να ακούνε την καρδία του μωρού τους από την άνεση του σπιτιού τους.

Οι κυοφορούσες, οι οποίες το επιθυμούν, μπορούν να αναπτύξουν από νωρίς έναν ιδιαίτερο και άμεσο δεσμό με το έμβρυο που κυοφορούν μέσω ακρόασης των χτύπων της καρδιάς του.

Από το μέσο της εγκυμοσύνης και μετά παρέχουμε χωρίς καμία επιβάρυνση και κατ΄ αποκλειστικότητα μια προσωπική mini συσκευή εμβρυικού Doppler, με την οποία η μέλλουσα μαμά μπορεί πολύ εύκολα όχι μόνο να νιώσει αλλά και να αφουγκραστεί το μωρό της όποτε αυτή το επιθυμεί.

Η χρήση της συσκευής γίνεται αποκλειστικά για μη ιατρικούς σκοπούς και με απόλυτη ασφάλεια σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του γιατρού.

Ακρόαση εμβρυικών παλμών
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).