Η θεραπεία Mini IVF αποτελεί μία πρωτοποριακή μορφή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και περιλαμβάνει την κλασσική διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ωαρίων, με χρήση ωστόσο ελάχιστης ποσότητας φαρμάκων, τα οποία δίνονται από το στόμα ή μέσω λίγων μόνο ενέσεων.

Με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε γυναίκας διαμορφώνουμε ένα εξατομικευμένο και ήπιο πρωτόκολλο θεραπείας, με το οποίο επιτυγχάνουμε τη συλλογή ποιοτικών ωαρίων. Αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υγιών εμβρύων.

Η μέθοδος απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, οι οποίες:

  • Επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση με τη λιγότερη δυνατή χρήση φαρμάκων.
  • Με βάση την ορμονική τους εικόνα αναμένουμε χαμηλή ανταπόκριση στην κλασσική εξωσωματική.
  • Έχουν υψηλή πιθανότητα υπερδιέγερσης των ωοθηκών τους με τη συμβατική θεραπεία της εξωσωματικής.

Η Mini IVF συνδυάζει συνεπώς ιδανικά την αυξημένη πιθανότητα εγκυμοσύνης μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τα πολυάριθμα οφέλη της μειωμένης λήψης φαρμάκων (αποφυγή πολύδυμης κύησης, αποφυγή υπερδιέγερσης των ωοθηκών, χαμηλότερο κόστος).

Εξωσωματική γονιμοποίηση - τεστ εγκυμοσύνης
Ioannis Raptis
Στο ιατρείο μας η αντιμετώπιση των προβλημάτων υπογονιμότητας πραγματοποιείται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ¨Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία¨ – ¨Frankfurter Hormonschule¨.