Η καισαρική τομή με τη μέθοδο Misgav-Ladach είναι μία σύγχρονη τεχνική, με σαφή και επιβεβαιωμένα πλεονεκτήματα για τη μητέρα και το παιδί έναντι της κλασικής τεχνικής.

Η βασική διαφορά της βελτιωμένης αυτής μεθόδου συνίσταται στο ότι η διάνοιξη των διαφόρων στρωμάτων του τοιχώματος της κοιλιάς της μητέρας (με μοναδική εξαίρεση το δέρμα) δεν πραγματοποιείται με χειρουργικά εργαλεία (νυστέρι ή ψαλίδι) αλλά με τα δάχτυλα του χειρουργού, με αποτέλεσμα ιστοί, αγγεία και νεύρα απλά να παραμερίζονται χωρίς να τραυματίζονται. Έτσι μειώνονται σε μεγάλο βαθμό η μετεγχειρητικοί πόνοι καθώς επίσης και η πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων μετά την επέμβαση.

Παράλληλα συρράπτονται μόνο εκείνες οι δομές που είναι απαραίτητες για την μηχανική και ανατομική στήριξη του τοιχώματος της κοιλιάς, ενώ οι υπόλοιπες δομές δεν επιβαρύνονται με περιττά ράμματα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί φυσική σύγκλιση μέσω των διαδικασιών επούλωσης του ίδιου του οργανισμού. Επιπρόσθετα  χρησιμοποιείται ειδική τεχνική συρραφής, η οποία δεν στραγγαλίζει τους ιστούς εξασφαλίζοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ομαλή και ανθεκτική επούλωσή τους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μικρότερη διάρκεια της επέμβασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού. Παράλληλα οι πόνοι είναι πολύ λιγότεροι, η κινητοποίηση της μητέρας και η επάνοδος στις φυσιολογικές δραστηριότητες είναι ταχύτερη, η παραμονή στο νοσοκομείο συντομότερη και τα αισθητικά αποτελέσματα άρτια.

Τέλος η πιθανότητα τραυματισμού του μωρού κατά τη διάνοιξη της μήτρας είναι μηδενική, αφού αυτή πραγματοποιείται μόνο εξωτερικά με τέμνον εργαλείο και ολοκληρώνεται με τα δάχτυλα του χειρουργού.

Μια πληθώρα διεθνών ερευνών έχει αναδείξει την ανωτερότητα της μεθόδου Misgav-Ladach  σε σχέση με την κλασική τεχνική συμπεραίνοντας πως εξασφαλίζει λιγότερες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί. Παράλληλα εξαιτίας της μικρότερης διαρκείας της επέμβασης  αποτελεί ιδανική τεχνική σε περίπτωση επείγουσας ένδειξης.

Τοκετός VBAC
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).