Φιλοσοφία Δρ. Ιωάννη Ράπτη

Η μαιευτική-γυναικολογία, η οποία βασίζεται στα πιο νέα και τεκμηριωμένα ιατρικά δεδομένα και πρωτόκολλα (Evidence Based Medicine) και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε ασθενούς, αποτελεί βασική αρχή των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Η ατεκμηρίωτη ιατρική και οι ξεπερασμένες πρακτικές ιατρών, οι οποίοι στηρίζονται σε μία παρωχημένη προσωπική “αυθεντία”, έχουν δώσει τη θέση τους στην σύγχρονη αποδεδειγμένη ιατρική γνώση. Αυτή σε συνδυασμό με τις πιστοποιημένες εξειδικεύσεις, τις βεβαιωμένες δεξιότητες και την κλινική εμπειρία του ιατρού σε κέντρο του εξωτερικού εγγυώνται μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση των ιατρικών πράξεων.

Στο επίκεντρο της ασκούμενης ιατρικής βρίσκεται η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ιατρού και της γυναίκας. Η καθοδήγηση και επεξήγηση της ασθενούς σε γλώσσα απλή και κατανοητή, η συμμετοχή της στον καθορισμό των απαραίτητων διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών και ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη της θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ.

Η Γυναίκα-ασθενής, η μέλλουσα Μητέρα δικαιούται και οφείλει εκτός απο το “τι” να γνωρίζει και το “γιατί”. Η αξίωση από μέρους της εξατομικευμένων ιατρικών υπηρεσιών αιχμής αποτελεί για τον Ιωάννη Κ. Ράπτη κινητήριο δύναμη και μέγιστη προτεραιότητα.