Λαπαροσκόπηση σημαίνει εξειδίκευση και ασφάλεια
  • 620

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί έναν απόλυτα εξειδικευμένο τομέα της γυναικολογίας και συνίσταται στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας και μικροεργαλείων, τα οποία εισέρχονται στην κοιλιά από πολύ μικρές οπές.

Το πλεονέκτημα σε σχέση με την παρωχημένη, κλασική τομή του κοιλιακού τοιχώματος συνίσταται στη ριζικότερη αφαίρεση παθολογιών, τα άρτια αισθητικά αποτελέσματα, τη γρηγορότερη κινητοποίηση της ασθενούς, την ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών πόνων και την αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως λοιμώξεις, διαταραχές επούλωσης τραυμάτων κ.α.

Ωστόσο μπορεί κάθε γιατρός να χειρουργήσει λαπαροσκοπικά;

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποιημένη λαπαρασκοπική εξειδίκευση;

Υπάρχει τρόπος για τη γυναίκα να διασφαλίσει πως θα χειρουργηθεί με ασφάλεια και υπευθυνότητα;

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα:

Υπάρχει επίσημη εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η απάντηση είναι ναι! Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί στο εξωτερικό ξεχωριστή πολυετή γυναικολογική εξειδίκευση, η οποία πιστοποιείται από το εκάστοτε σύστημα υγείας με τη μορφή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική ενός γιατρού;

Ο μόνος τρόπος είναι να ανατρέξει κανείς στο βιογραφικό του γιατρού.

Η εκπαίδευση των ενδοσκοπικών χειρουργών ξεκινά ιδανικά από τα χρόνια της ειδικότητας. Σε συστήματα υγείας του εξωτερικού οι ειδικευόμενοι γυναικολόγοι υποχρεούνται μεταξύ άλλων να πραγματοποιήσουν μόνοι τους έναν αριθμό βασικών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί τίτλος ειδικότητας.

Μετά την ειδικότητα η επαρκής εξειδίκευση στην ενδοσκοπική χειρουργική σε κάποιο κέντρο ενδοσκόπησης αναγνωρίζεται με το αντίστοιχο δίπλωμα ή ιατρικό τίτλο.

Το δίπλωμα ή ο τίτλος ενδοσκοπικής χειρουργικής από μόνα τους αποτελούν μία βασική ένδειξη για την ύπαρξη της κατάλληλης εμπειρίας, τουλάχιστον όσον αφορά βασικές γυναικολογικές, χειρουργικές επεμβάσεις (κύστες ωοθήκης, απλά ινομυώματα, υφολική αφαίρεση μήτρας κ.α.).

Επιπλέον εμπειρία με τη μορφή διεύθυνσης χειρουργικών τμημάτων, πραγματοποίησης εξειδικευμένων επεμβάσεων ή εκμάθησης χειρουργικών τεχνικών συνδέεται συνήθως με ικανότητα πραγματοποίησης απαιτητικότερων επεμβάσεων (ολική αφαίρεση μήτρας, πολλαπλά ινομυώματα, βαθιά ενδομητρίωση, ογκολογικές ή ουρογυναικολογικές επεμβάσεις κ.α.).

Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για την καλή έκβαση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης;

Η πιστοποιημένη εξειδίκευση ενός γυναικολόγου στη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι απαραίτητη αλλά όχι από μόνη της ικανή συνθήκη για τη σωστή αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Η βαθιά κατανόηση του ιατρικού προβλήματος, η επιδέξια προετοιμασία με στοχευμένες εξετάσεις, η σωστή συνεργασία με άλλες ειδικότητες, η ικανότητα αντιμετώπισης τυχών προβλημάτων αλλά και η μετεγχειρητική υποστήριξη της ασθενούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπεύθυνης χειρουργικής αντιμετώπισης, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το χειρουργικό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή η ενημέρωση και η διασαφήνιση της ασθενούς σχετικά με τη διάγνωση και την ενδεδειγμένη λαπαροσκοπική θεραπεία αποτελεί βασικό συστατικό της σωστής αντιμετώπισης.

Η περιγραφή ενός προβλήματος και των θεραπευτικών επιλογών σε γλώσσα απλή και κατανοητή αποτελεί ευθύνη του θεράποντα ιατρού και ταυτόχρονα ένδειξη για το ότι, πρώτος απ’ όλους, ο ίδιος έχει κατανοήσει σε βάθος τους μηχανισμούς του προβλήματος και των δυνατών λύσεων.

Παράλληλα η αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του κάθε διαγνωστικού ή θεραπευτικού βήματος αποτελεί ένδειξη πως η ασθενής κατευθύνεται με βάση διεθνή πρωτόκολλα (αποδεδειγμένη ιατρική) και όχι αυθαίρετες προσωπικές θεωρήσεις.

Την ίδια στιγμή η συνοπτική και βιαστική προετοιμασία μιας χειρουργικής επέμβασης και η συζήτηση, η οποία προκαλεί σύγχυση στην ασθενή οφείλει να αξιολογείται αναλόγως.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μία μπερδεμένη και τρομοκρατημένη ασθενής αποτελεί συχνά ένδειξη θεωρητικής ή πρακτικής ανεπάρκειας του γιατρού.

Συνοπτικά

Η επιλογή του κατάλληλου γιατρού για την πραγματοποίηση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης οφείλει να λαμβάνει υπ’όψη τις πιστοποιημένες εξειδικεύσεις του, να συνυπολογίζει την κλινική (πρακτική) του εμπειρία και να αξιώνει την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση.

Η γυναικολογία, όπως και κάθε άλλη ιατρική ειδικότητα, περιλαμβάνει τομείς εξειδίκευσης, οι οποίοι εξασφαλίζουν την αρτιότερη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

Την ίδια στιγμή που η ασθενής καλείται να επιλέγει τον επαγγελματία υγείας στοχευμένα, ο γιατρός έχει χρέος να ενημερώνει την ασθενή με ειλικρίνεια, εξασφαλίζοντας με διαφανή τρόπο εξειδικευμένες γυναικολογικές υπηρεσίες.

Ioannis Raptis

Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης έχει πραγματοποιήσει ως επικεφαλής γερμανικού κέντρου ενδομητρίωσης, περισσότερες από 500 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μεγάλου βαθμού δυσκολίας, λαμβάνοντας τον τίτλο MIC II από την Γερμανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE). (Για περισσότερες πληροφορίες δ. ¨σύντομο βιογραφικό¨)