kaisariki raptis site
 • 4

Όταν ο φυσιολογικός τοκετός ενέχει κινδύνους για τη ζωή της μέλλουσας μητέρας ή του παιδιού, η πραγματοποίηση καισαρικής τομής είναι μονόδρομος.

Με την κατάλληλη ένδειξη η επέμβαση εφαρμόζεται στο 15% περίπου των εγκύων και αποτελεί μία σωτήρια ιατρική παρέμβαση, η οποία έχει σώσει εκατομμύρια ζωές.

Η καισαρική τομή με τη μέθοδο Misgav-Ladach είναι μία σύγχρονη τεχνική, με σαφή και επιβεβαιωμένα πλεονεκτήματα για τη μητέρα και το παιδί έναντι της κλασικής τεχνικής.

Διαφορά της μεθόδου Misgav-Ladach από την κλασική τεχνική

Η βασική διαφορά της βελτιωμένης αυτής μεθόδου συνίσταται στο ότι η διάνοιξη των διαφόρων στρωμάτων του τοιχώματος της κοιλιάς της μητέρας (με εξαίρεση το δέρμα) δεν πραγματοποιείται με χειρουργικά εργαλεία (νυστέρι ή ψαλίδι) αλλά με τα δάχτυλα του χειρουργού.

Παράλληλα η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει μια απλοποιημένη και ελάχιστα τραυματική συρραφή των ιστών και του δέρματος.

Βασικά μειονεκτήματα της κλασικής τεχνικής

Με την κλασική τεχνική η διάνοιξη των διαφόρων στρωμάτων του τοιχώματος της κοιλιάς πραγματοποιείται με τέμνοντα εργαλεία, τα οποία τραυματίζουν τους υγιείς ιστούς, προκαλώντας εντονότερους μετεγχειρητικούς πόνους και αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης συμφύσεων.

Παράλληλα κατά τη συρραφή της κοιλιάς γίνεται χρήση μεγάλων ποσοτήτων ραμμάτων, τα οποία λειτουργώντας ως ξένο σώμα, εντείνουν τους πόνους της ασθενούς στους μήνες που ακολουθούν την επέμβαση.

Επιπρόσθετα οι μικροδιαταραχές της αιμάτωσης που προκαλούνται από τα ράμματα αυξάνουν την πιθανότητα διαταραχών επούλωσης ή ακόμη και ρήξης των ιστών σε μελλοντική εγκυμοσύνη.

Στα μειονεκτήματα της κλασικής τεχνικής περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη διάρκεια της επέμβασης, η οποία μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ιδίως στην περίπτωση επείγουσας καισαρικής τομής, όπου κάθε χαμένο δευτερόλεπτο μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Τέλος σε ένα μικρό ποσοστό επεμβάσεων αναφέρεται ο επιφανειακός τραυματισμός του μωρού από το εργαλείο το οποίο διανοίγει τη μήτρα, ιδιαίτερα όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ρήξη υμένων (έχουν σπάσει τα νερά).

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου Misgav-Ladach

Με τη μέθοδο αυτή ο χειρουργός αμέσως μετά την τομή του δέρματος διανοίγει τα διάφορα στρώματα του κοιλιακού τοιχώματος καθώς και τη μήτρα κατά το δυνατόν χωρίς τη χρήση τέμνοντος εργαλείου.

Το μεγαλύτερο μέρος της διάνοιξης πραγματοποιείται μέσω των δακτύλων και ασκώντας την απαραίτητη τάση, με αποτέλεσμα ιστοί, αγγεία και νεύρα απλά να παραμερίζονται χωρίς να τραυματίζονται.

Έτσι μειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι μετεγχειρητικοί πόνοι καθώς επίσης και η πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων μετά την επέμβαση.

Παράλληλα συρράπτονται μόνο εκείνες οι δομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μηχανική και ανατομική στήριξη του τοιχώματος της κοιλιάς, ενώ άλλες δομές (περιτόναιο μήτρας, κοιλιακό περιτόναιο, μύες, υποδόριος ιστός) δεν επιβαρύνονται με περιττά ράμματα και δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί φυσική σύγκλιση μέσω των διαδικασιών επούλωσης του ίδιου του οργανισμού.

Επιπρόσθετα  χρησιμοποιείται ειδική τεχνική συρραφής, η οποία δεν στραγγαλίζει τους ιστούς εξασφαλίζοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για μια πιο ομαλή και ανθεκτική επούλωσή τους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μικρότερη διάρκεια της επέμβασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού, ιδίως  στην περίπτωση μαιευτικά επείγοντος περιστατικού.

Τέλος η πιθανότητα τραυματισμό του μωρού κατά τη διάνοιξη της μήτρας είναι μηδενική, αφού αυτή πραγματοποιείται μόνο εξωτερικά με τέμνον εργαλείο και ολοκληρώνεται με τα δάχτυλα του χειρούργου.

Η ανωτερότητα της μεθόδου σύμφωνα με διεθνείς έρευνες

Μια πληθώρα διεθνών ερευνών έχει αναδείξει την ανωτερότητα της μεθόδου Misgav-Ladach  σε σχέση με την κλασική τεχνική. Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της παραπάνω τεχνικής στους παρακάτω τομείς:

 • Μικρότερη διάρκεια επέμβασης
 • Μικρότερη χρήση χειρουργικών υλικών
 • Μικρότερη χρήση αναλγητικών φαρμάκων από τη μητέρα
 • Μικρότερη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης
 • Μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης αίματος
 • Μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, οι οποίες απαιτούν δεύτερη επέμβαση
 • Μικρότερη πιθανότητα ρήξης της μήτρας
 • Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα
 • Γρηγορότερη κινητοποίηση της μητέρας
 • Μικρότερη πιθανότητα παιδιατρικής υποβοήθησης του μωρού μετά τη γέννα
 • Μικρότερη θνησιμότητα του μωρού
 • Καλύτερη ανταπόκριση του μωρού αμέσως μετά τη γέννα (σκορ APGAR)

Το συμπέρασμα

Η πραγματοποίηση καισαρικής τομής με τη μέθοδο Misgav-Ladach έχει αποδεδειγμένα συσχετιστεί με λιγότερες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί. Παράλληλα εξαιτίας της μικρότερης διαρκείας της επέμβασης  αποτελεί ιδανική τεχνική σε περίπτωση επείγουσας ένδειξης. 

Η τεχνική αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μιας ασφαλέστερης επέμβασης για τη μητέρα και το παιδί, η οποία μειώνει τη νοσηρότητα και τον μετεγχειρητικό πόνο, εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό ιατρικό και αισθητικό αποτέλεσμα, μειώνοντας τον κίνδυνο διαταραχών επούλωσης και ρήξης της μήτρας και επιτρέποντας τη πραγματοποίηση φυσιολογικού τοκετού στην επόμενή εγκυμοσύνη.

Ioannis Raptis

Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).