the palms of the parents father and mother hold t 2023 12 15 23 24 33 utc 1
  • 2
drraptis cv image

Στο ιατρείο του Ι. Κ. Ράπτη τα προβλήματα υπογονιμότητας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ¨Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας¨ (DGGG) και της ¨Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία¨ (Frankfurter Hormonschule). Βιογραφικό ιατρού >>

drraptis cv image

Στο ιατρείο του Ιωάννη Ράπτη τα προβλήματα υπογονιμότητας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της “Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία” (Frankfurter Hormonschule). Βιογραφικό ιατρού >>


Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ένας συνδυασμός παραγόντων και κυρίως η ηλικία και το ιατρικό ιστορικό της γυναίκας, η ποιότητα του σπέρματος, η κατάρτιση γυναικολόγων και εμβρυολόγων καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επηρεάζουν την έκβαση της όλης διαδικασίας. 

Αυτή καταλήγει πάντα σε ένα κρίσιμο σημείο, αυτό της εμβρυομεταφοράς. Της εναπόθεσης δηλαδή του εμβρύου στο εσωτερικό της μήτρας, προκειμένου αυτό να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο (επένδυση της κοιλότητας της μήτρας) και να προχωρήσει η εγκυμοσύνη.

Τη διαδικασία αυτή έρχεται να ενισχύσει ένα καινοτόμο προϊόν στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής, το EmbryoGlue, το οποίο σύμφωνα με μελέτες αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

young happy pregnant woman holding pregnancy ultra 2023 11 27 04 54 38 utc 1

Τι είναι το EmbryoGlue;

Το EmbryoGlue είναι ένα καλλιεργητικό μέσο αποτελούμενο από ένα μείγμα θρεπτικών ουσιών, με σπουδαιότερη το υαλουρονικό οξύ. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου μέσα στη μήτρα, ενώ το υαλουρονικό οξύ αποτελεί φυσικό συστατικό της κοιλότητας της μήτρας. 

Η περιεκτικότητα του EmbryoGlue σε υαλουρονικό οξύ είναι αυτή που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο καλλιεργητικό μέσο από τα υπόλοιπα και σε αυτή έχουν αποδοθεί οι ευεργετικές ιδιότητές του.

Σε ποια φάση της εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιείται το EmbryoGlue;

Συνοπτικά τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι τα εξής:

  1. Διέγερση των ωοθηκών

Με τη χρήση ενέσιμων συνήθως φαρμάκων και με σκοπό την ταυτόχρονη παραγωγή πολλών ωαρίων.

  1. Ωοληψία

Κατά την οποία τα ωάρια συλλέγονται διαμέσου του κόλπου με τη χρήση μιας λεπτής βελόνας και ενώ στην ασθενή έχει χορηγηθεί ελαφρά αναισθησία.

Την ίδια μέρα προετοιμάζεται το σπέρμα για να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο στάδιο.

  1. Γονιμοποίηση

Η οποία λαμβάνει χώρα μετά από ειδική προετοιμασία των ωαρίων από τους εμβρυολόγους και κατόπιν περίβρεξής τους με σπέρμα.

  1. Εμβρυομεταφορά

Κατά την οποία τα έμβρυα μετά την πάροδο 3-5 ημερών από τη γονιμοποίηση τοποθετούνται στη μήτρα με τη χρήση ειδικού καθετήρα. Στο τελευταίο αυτό στάδιο γίνεται η χρήση του EmbryoGlue, μέσα στο οποίο εμβαπτίζονται τα έμβρυα λίγο πριν τη μεταφορά.

Με ποιον τρόπο δρα το EmbryoGlue;

Στην επιφάνεια του εμβρύου και στην επιφάνεια του ενδομητρίου υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της εμφύτευσης. Το EmbryoGlue λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των υποδοχέων αυτών προκειμένου το έμβρυο να ¨κολλήσει¨ στο ενδομήτριο και να εμφυτευθεί.

Την ίδια στιγμή το καλλιεργητικό αυτό μέσο έχει μεγάλο ιξώδες, είναι δηλαδή αρκετά πηχτό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα το έμβρυο να μετακινηθεί και να αποβληθεί από την μήτρα.

Πόσο αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη χρήση του EmbryoGlue;

Πολλαπλές συγκεντρωτικές μελέτες με συμμετοχή χιλιάδων γυναικών έχουν αποδείξει την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας μέσω της χρήσης του συγκεκριμένου καλλιεργητικού μέσου.

Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 23% για κάθε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στην υποομάδα δε των ασθενών, οι οποίες έχουν στο ιστορικό τους δύο ή περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες, η πιθανότητα επιτυχίας αυξάνεται κατά 40%.

pregnant woman reflection of the belly in the mir 2023 11 27 05 17 08 utc 1

Σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να γίνει χρήση του EmbryoGlue;

Οι ιδιότητες του EmbryoGlue μπορούν να ωφελήσουν όλες τις γυναίκες, οι οποίες υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι ιδιαίτερο όφελος εμφανίζεται σε γυναίκες, οι οποίες:

  • Είναι άνω των 35 ετών
  • Έχουν ιστορικό αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Έχουν ιστορικό μορφολογικά μέτριων εμβρύων

Σε γενικές γραμμές όσο πιο επιβαρυμένο είναι το ιστορικό υποβοήθησης και όσο πιο κακή η πρόγνωση στην εξωσωματική γονιμοποίηση τόσο μεγαλύτερο όφελος προκύπτει από τη χρήση του EmbryoGlue. 

Έγκειται κάποιος κίνδυνος από το EmbryoGlue;

Η εφαρμογή του EmbryoGlue κατά την εμβρυομεταφορά δεν επιβαρύνει επ’ ουδενί την ασθενή ή το έμβρυο. Σε κάθε περίπτωση ο εξειδικευμένος μαιευτήρας – γυναικολόγος είναι αυτός, ο οποίος θα αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς ξεχωριστά και θα αποφασίσει τη χρήση ή μη του συγκεκριμένου καλλιεργητικού μέσου.

doctor with prescription calling on phone 2023 11 27 05 19 17 utc 1
Ioannis Raptis

Με την εγγύηση της ¨Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας¨ (DGGG) και της ¨Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία¨ (Frankfurter Hormonschule).