Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης γυναικολογικών χειρουργικών προβλημάτων, με αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα για την ασθενή αλλά και τον γιατρό.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός χειρίζεται μέσω μιας κονσόλας ειδικούς, ευέλικτους ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι πραγματοποιούν και την πιο απαιτητική επέμβαση με απαράμιλλη ακρίβεια μέσω πολύ μικρών οπών.

Η ρομποτική χειρουργική συνδυάζει και μεγιστοποιεί με τον τρόπο αυτό τα πλεονεκτήματα των ανοιχτών χειρουργείων (τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου, ευελιξία κινήσεων) με αυτά των λαπαροσκοπικών – ενδοσκοπικών επεμβάσεων (απουσία τομών, ακρίβεια κινήσεων, ελάχιστη επιβάρυνση της ασθενούς), αποτελώντας έτσι την κορυφαία χειρουργική μέθοδο παγκοσμίως.

Ρομποτική χειρουργική
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης είναι διαπιστευμένος ιατρός (τίτλος MICII) για την πραγματοποίηση λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών επεμβάσεων μεγίστου βαθμού δυσκολίας από την Γερμανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE). Επίσης είναι πιστοποιημένος χειρουργός για την πραγματοποίηση ρομποτικών γυναικολογικών επεμβάσεων από το Διεθνές Κολλέγιο Ρομποτικών Χειρουργών (ICRS).