Η μαστοπάθεια είναι μια πολύ συχνή καλοήθης εξαλλαγή της αρχιτεκτονικής των μαστών, η οποία μπορεί να προκαλέσει από απλούς πόνους και αίσθημα τάσης λίγο πριν την περίοδο (μαστοδυνία) μέχρι δημιουργία κύστεων ή οζιδίων μέσα σε αυτούς και έκκριση από τις θηλές.

Μαστοπάθεια εμφανίζουν κυρίως γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και συχνότερα στις ηλικίες μεταξύ 35 και 55 ετών. Στις περισσότερες ασθενείς παρατηρείται μία ορμονική ανισορροπία με μεγάλη παραγωγή οιστρογόνων (ορμόνη που παράγεται από το αναπτυσσόμενο ωάριο). Η ανισορροπία αυτή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση μαστοπάθειας.

Ανάλογα με το είδος της εξαλλαγής των ιστών διακρίνουμε διάφορες μορφές (ινώδης, ινοκυστική, ινοαδενωματώδης) αλλά και βαθμούς μαστοπάθειας, ενώ η διάγνωση πραγματοποιείται μέσω υπερηχογραφικής εξέτασης ή μαστογραφίας.

Η οριστική επιβεβαίωση της διάγνωσης πραγματοποιείται ιστολογικά μετά τη λήψη βιοψίας. Η ιστολογική εξέταση φανερώνει επιπλέον την βαρύτητα της εξαλλαγής ενώ επίσης αναδεικνύει και τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μαστοπάθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η ύπαρξη μαστοπάθειας δεν απαιτεί καμία θεραπεία. Καθιστά ωστόσο μια τακτική κλινική (ψηλάφηση) και απεικονιστική (υπέρηχος, μαστογραφία, μαγνητική) παρακολούθηση του στήθους απαραίτητη για την έγκαιρη ανεύρεση τυχών παθολογιών. Για την άμβλυνση των συμπτωμάτων η χρήση ειδικών αντισυλληπτικών χαπιών με αυξημένη περιεκτικότητα σε προγεστερόνη μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια.

Μαστοδυνία
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του κέντρου Μαστού, του ακαδημαϊκού νοσοκομείου Agaplesion Allgemeines Krankenhaus Hagen, Γερμανίας.