Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή με τη μέθοδο Sans douleour είναι μία σύγχρονη τεχνική ανώδυνης αφαίρεσης του οργάνου της μήτρας με επιβεβαιωμένα πλεονεκτήματα για την ασθενή.

Η μέθοδος συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής με αυτά της ειδικής αναλγητικής προετοιμασίας της ασθενούς, η οποία ξεκινά πριν και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Πιο συγκεκριμένα:

Χαρακτηριστικά  χειρουργικής τεχνικής

 • Ενδοσκοπική (λαπαροσκοπική) μέθοδος χωρίς κοιλιακή τομή (μείωση επιπλοκών, ριζικότερη και λεπτομερέστερη αφαίρεση παθολογιών χωρίς τραυματισμό των υγειών ιστών, άρτια αισθητικά αποτελέσματα)
 • Χρήση διαθερμίας για τον διαχωρισμό των ιστών και τη σύγκλειση των αγγείων (αποφυγή στραγγαλισμού υγιών ιστών, λιγότεροι πόνοι, καλύτερη επούλωση)
 • Σύγκλειση του κόλπου (στην ολική υστερεκτομή) με ατραυματικό ράμμα (καλύτερη επούλωση)

Χαρακτηριστικά αναισθησίας και αναλγησίας

 • Συνδυασμός ολικής και τοπικής αναισθησίας
 • Χρήση αναισθησιολογικών σκευασμάτων με μακρά δράση
 • Χορήγηση τοπικής αναισθησίας πριν την έναρξη της επέμβασης στο αιδοιικό νεύρο
 • Χορήγηση τοπικής αναισθησίας πριν την έναρξη της επέμβασης στην περιοχή του τραχήλου (παρατραχηλικός αποκλεισμός)

Μια σειρά διεθνών ερευνών έχει αναδείξει την ανωτερότητα της μεθόδου Sans douleour στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου κατά την αφαίρεση της μήτρας. Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της παραπάνω τεχνικής στους παρακάτω τομείς:

 • Μικρότερη χρήση αναλγητικών σκευασμάτων μετά την επέμβαση
 • Μικρότερη ουλή στο σημείο σύγκλισης του κόλπου (ολική υστερεκτομή)
 • Συντομότερη πρώτη ούρηση και αφόδευση της ασθενούς
 • Γρηγορότερη κινητοποίηση της ασθενούς και επιστροφή στις δραστηριότητές της
 • Μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών με εξιτήριο την ημέρα της επέμβασης
 • Μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών

Ο συνδυασμός της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και των δεδομένων πλεονεκτημάτων της με μία σύγχρονη αναισθησιολογική και αναλγητική προσέγγιση εξασφαλίζει άρτια ιατρικά αποτελέσματα, ελάχιστη επιβάρυνση της ασθενούς και ταχύτατη ανάρρωση.

Ανώδυνη λαπαροσκοπική υστερεκτομή
Ioannis Raptis
Ο Ιωάννης Ράπτης υπήρξε επικεφαλής του λαπαροσκοπικού τομέα στο γερμανικό, ακαδημαϊκό νοσοκομείο AKH Hagen και είναι πιστοποιημένος ιατρός (τίτλος MIC II) για την πραγματοποίηση λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών επεμβάσεων μεγίστου βαθμού δυσκολίας από την Γερμανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE) (Για περισσότερες πληροφορίες δ. ¨σύντομο βιογραφικό¨). Στην πλειοψηφία των ασθενών παρέχεται η δυνατότητα λαπαροσκοπικών-ρομποτικών επεμβάσεων χωρίς νοσηλεία.