sighroni maieutiki parakolouthisi
  • 1

Αναμφίβολα η εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και της γέννας εξαλείφει παθολογίες του παρελθόντος και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επιπλοκών.

Είναι ωστόσο αυτό αρκετό στα σύγχρονα μοντέλα μαιευτικής παρακολούθησης;

Στις μέρες μας η ολοκληρωμένη μαιευτική περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, όλες εκείνες τις υποδομές, τις παροχές και τις υπηρεσίες, οι οποίες μειώνουν την έκθεση των εγκύων σε δυνητικά επιβλαβείς συνθήκες, εξαλείφουν χρονοβόρες και δαπανηρές μετακινήσεις και προάγουν την ψυχική υγεία και ηρεμία των γυναικών κατά τη διάρκεια μιας  τόσο ευαίσθητης περιόδου.

Στη συνέχεια του άρθρου αναλύουμε τα βασικά συστατικά της ιδανικής μαιευτικής φροντίδας και εξηγούμε γιατί αυτή δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά σύγχρονη ανάγκη κάθε εγκυμοσύνης.

Συστατικά ιδανικής μαιευτικής φροντίδας

Διαρκής επικαιροποίηση των ιατρικών μεθόδων

Η σύγχρονη μαιευτική αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ιατρικής με διαρκή εξέλιξη των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Στο πλαίσιο αυτό η ιατρική της εγκυμοσύνης, όπως αυτή καθορίζεται από μοντέρνα διεθνή πρωτόκολλα και επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, είναι αυτή που εξαλείφει παθολογίες και επιπλοκές του παρελθόντος.

Με την ίδια λογική παρωχημένες, μη ασφαλείς μαιευτικές πρακτικές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο του εμβρύου όσο και της εγκύου οφείλουν να εγκαταλείπονται και να αντικαθίστανται άμεσα από σύγχρονες και τεκμηριωμένες ιατρικές τακτικές.

Διεπιστημονική ιατρική φροντίδα της εγκυμοσύνης

Δεν είναι λίγες οι φορές, που κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης απαιτείται η συμβολή επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό την εξειδικευμένη αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν.

Η αντιμετώπιση του διαβήτη της κύησης, ο ειδικός προγεννητικός έλεγχος και η διατροφολογική καθοδήγηση μιας εγκύου αποτελούν μερικές μόνο από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλούμαστε ορισμένες φορές να προσφέρουμε στις γυναίκες που κυοφορούν.

Η ύπαρξη ενός μόνο σημείου αναφοράς για την εγκυμονούσα και ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων σε επίπεδο ιατρικού ¨team¨ αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών αιχμής χωρίς την περιπλάνηση των γυναικών σε διαφορετικές μονάδες υγείας.

Η συγκέντρωση των ιατρικών υπηρεσιών σε έναν χώρο

Η περίοδος της εγκυμοσύνης περιλαμβάνει τις περισσότερες φορές την περιπλάνηση των εγκύων και ενδεχομένως των συνοδών τους σε ιατρεία, εργαστήρια και κλινικές για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εξετάσεων.

Οι εξειδικευμένοι υπερηχογραφικοί έλεγχοι, οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων και οι καρδιοτοκογραφικοί έλεγχοι (NST) του εμβρύου αποτελούν τους πιο συχνούς λόγους, για τους οποίους η μέλλουσα μαμά καλείται να πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις σε διάφορες δομές υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι μετακινήσεις αυτές εκτός από χρονοβόρες και δαπανηρές μπορεί να αποδειχθούν και επιβαρυντικές για την υγεία της κυοφορούσας, κυρίως σε περιόδους ακμής εποχιακών ιώσεων (π.χ. γρίπη) ή έξαρσης κάποιας επιδημίας (π.χ. COVID 19).

Για τον λόγο αυτό η παροχή ολοκληρωμένων μαιευτικών υπηρεσιών και η δημιουργία ενός μόνο σημείου αναφοράς για την κυοφορούσα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Συνεχής διαθεσιμότητα του γιατρού και της μαίας

Κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής αλλά και ευαίσθητης περιόδου της ζωής μιας γυναίκας δεν είναι λίγες οι φορές, που μικρές ανασφάλειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές και στρεσογόνες. Την ίδια στιγμή ιατρικά απρόοπτα ενδέχεται να χρήζουν άμεσης αξιολόγησης και αντιμετώπισης.

Η διαρκής διαθεσιμότητα του υπεύθυνου μαιευτήρα και της προσωπικής μαίας θεωρούνται για τον λόγο αυτό υψίστης σημασίας, διασφαλίζοντας την συνεχή υποστήριξη της μέλλουσας μαμάς αλλά και την ομαλή εξέλιξη της ίδιας της εγκυμοσύνης.

Ολοκληρωμένη μαιευτική υποστήριξη γέννας και λοχείας

Η ολοκληρωμένη μαιευτική καθοδήγηση, η οποία προσαρμόζεται στη ψυχοσύνθεση της κάθε γυναίκας ξεχωριστά, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ανεπίπλεκτη και ανώδυνη εμπειρία γέννας, την ομαλή μετάβαση της γυναίκας στην φάση της λοχείας και την αποτελεσματική υποβοήθηση του θηλασμού στις μητέρες που το επιθυμούν.

Από τις συνεδρίες προετοιμασίας γονεϊκότητας έως τις υπηρεσίες εναλλακτικής αναλγησίας (μπάλα τοκετού, γέννα στο νερό, μουσικοαναλγησία, γιόγκα τοκετού, χρυσή TENS) και από την περιπατητική καρδιοτοκογραφία έως την καθοδήγηση φροντίδας νεογνού στην κλινική και στη συνέχεια στο σπίτι, η επένδυση στο ευ ζην της εγκυμονούσας και της ζωής που θα φέρει στον κόσμο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων μαιευτικών υπηρεσιών.

Βαρύτητα στην ψυχοσύνθεση των εγκύων

Στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, η ολοκληρωμένη μαιευτική παρακολούθηση δεν μπορεί να αρκείται στην στείρα παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οφείλει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την ψυχοπροφύλαξη στα πλαίσια της γέννας αλλά και την ψυχική προετοιμασία της εγκυμονούσας για την περίοδο της λοχείας και μετά.

Η καθοδήγηση και επεξήγηση της ασθενούς από τον μαιευτήρα σε γλώσσα απλή και κατανοητή, η υποστήριξή της σε θέματα καθημερινότητας της εγκυμοσύνης από την προσωπική μαία, τα μαθήματα προετοιμασίας (γέννα, θηλασμός, φροντίδα νεογνού κτλ.) και η βελτιστοποίηση της εμπειρίας της γέννας αποτελούν επένδυση για τους εννέα μήνες της εγκυμοσύνης αλλά και για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Ioannis Raptis

Ο Ιωάννης Κ. Ράπτης διαθέτει κλινική εμπειρία από τη θέση του Επιμελητή Ά του γερμανικού περιγεννητικού κέντρου πρώτου (μέγιστου) βαθμού Allegemeines Krankenhaus Hagen. Εκεί έλαβε πλήρη εκπαίδευση στον τομέα Ειδική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική (Spezielle Geburtshilfe und Perinatal Medizin) και εξειδικεύτηκε στις κυήσεις υψηλού κινδύνου και τους επιπλεγμένους τοκετούς, φέρνοντας στον κόσμο περισσότερα από 900 νεογνά, ενώ έλαβε τον τίτλο DEGUM I από την Γερμανική Εταιρεία Ιατρικού Υπερήχου (DEGUM).