Ινομυώματα και κύστες – Απλή αφαίρεση ή εξειδικευμένη μικροχειρουργική αντιμετώπιση
  • 5

Τα ινομυώματα της μήτρας και οι σύνθετες κύστες ωοθηκών αποτελούν δύο από τους συχνότερους λόγους, για τους οποίους γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας υποβάλλονται σε ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση του γεννητικού τους συστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς ταυτίζουν την επιτυχία της επέμβασης με την απλή αφαίρεση των παθολογιών, μη γνωρίζοντας πως:

Δεν είναι τόσο η αφαίρεση της παθολογίας αυτή καθαυτή αλλά η χειρουργική τεχνική και δεξιοτεχνία που καθορίζουν σε μακροχρόνια βάση την υγεία του οργάνου που χειρουργείται και κατ΄επέκταση την αναπαραγωγική ικανότητα της ασθενούς.

Ας δούμε τις 4 σημαντικότερες προϋποθέσεις, οι οποίες οφείλουν να πληρούνται κατά την χειρουργική αντιμετώπιση των ινομυωμάτων μήτρας και των κυστών ωοθηκών:

1. Σωστή διάγνωση και προετοιμασία

Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος ξεκινά ήδη προεγχειρητικά.

Η βαθιά κατανόηση από μέρους του γιατρού του ιατρικού προβλήματος, η επιδέξια προετοιμασία με στοχευμένες εξετάσεις, η σωστή συνεργασία με άλλες ειδικότητες, η ικανότητα αντιμετώπισης τυχών προβλημάτων αλλά και η μετεγχειρητική υποστήριξη της ασθενούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπεύθυνης χειρουργικής αντιμετώπισης, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το χειρουργικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον η διαμόρφωση του χειρουργικού πλάνου οφείλει να ολοκληρώνεται πριν την ημέρα της επέμβασης και να γνωστοποιείται στην ασθενή σε γλώσσα απλή και κατανοητή.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται καθυστερήσεις και αμφιβολίες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου καθώς επίσης και εκπλήξεις για την ασθενή μετά από αυτό.

2. Ενδοσκοπική μικροχειρουργική αντιμετώπιση

Στις μέρες μας η χειρουργική θεραπεία ινομυωμάτων και κυστών ωοθήκης οφείλει στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων να είναι ενδοσκοπική.

Το πλεονέκτημα σε σχέση με την παρωχημένη κλασσική τομή του κοιλιακού τοιχώματος συνίσταται στη ριζικότερη αφαίρεση παθολογιών χωρίς τραυματισμό των υγειών ιστών, τα άρτια αισθητικά αποτελέσματα, την γρηγορότερη κινητοποίηση της ασθενούς, την μείωση των ημερών νοσηλείας, την ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών πόνων και στην αποφυγή μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως λοιμώξεις, διαταραχές επούλωσης τραυμάτων κ.α.

Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί ξεχωριστή πολυετή γυναικολογική εξειδίκευση, η οποία πιστοποιείται από το εκάστοτε σύστημα υγείας με τη μορφή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.

Για τον λόγο αυτό η επιλογή του κατάλληλου γυναικολόγου για την πραγματοποίηση μιας ενδοσκοπικής επέμβασης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πιστοποιημένες εξειδικεύσεις του και να συνυπολογίζει την κλινική (πρακτική) του καριέρα.

3. Αποφυγή οποιασδήποτε επιβάρυνσης των υγειών ιστών

Πέρα από την ίδια την αφαίρεση της παθολογίας, η διατήρηση ανέπαφων των υγειών ιστών των οργάνων είναι εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντική.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η μήτρα και οι ωοθήκες αποτελούν ευαίσθητα όργανα του έσω γεννητικού συστήματος με αντίστοιχα μέτρια ή ελάχιστη αναγεννητική ικανότητα, τα οποία πρέπει να προστατεύονται καθ΄όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Την ίδια στιγμή που οι χειρουργικές πρακτικές στοχεύουν στην απομάκρυνση της παθολογίας, η ακρίβεια και η δεξιοτεχνία των χειρουργικών κινήσεων είναι αυτές που εγγυόνται την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των ιστών (ουλές, αιματώματα, φλεγμονές, συμφύσεις, ρήξεις) και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα τη λειτουργικότητα των οργάνων.

4. Διατήρηση της γονιμότητας της ασθενούς

Τα (μη ανανεώσιμα) αποθέματα των ωοθηκών σε ωάρια και η ανατομική ικανότητα της μήτρας να φιλοξενεί μία εγκυμοσύνη είναι ζωτικά για την αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας.

Στο πλαίσιο αυτό η διατήρηση ανέπαφων των υγειών ιστών καθώς επίσης και η χρήση σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών αναδόμησης των οργάνων στις επεμβάσεις αφαίρεσης ινομυωμάτων και κυστών ωοθήκης στοχεύουν στην προστασίας της γονιμότητας της ασθενούς.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως η επιτυχία μιας επέμβασης αφαίρεσης παθολογιών από το γυναικείο γεννητικό σύστημα τις περισσότερες φορές δεν κρίνεται μόνο άμεσα μετεγχειρητικά αλλά και σε βάθος χρόνου, μέσω της ικανότητας των οργάνων να υποστηρίξουν μια εγκυμοσύνη.

Ioannis Raptis

Ο Ιωάννης Ράπτης υπήρξε επικεφαλής του λαπαροσκοπικού τομέα στο γερμανικό, ακαδημαϊκό νοσοκομείο AKH Hagen και είναι πιστοποιημένος ιατρός (τίτλος MIC II) για την πραγματοποίηση λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών επεμβάσεων μεγίστου βαθμού δυσκολίας από την Γερμανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (AGE).