unborn baby in the uterus drawing of a fetus in t 2023 11 27 04 59 34 utc
  • 230
drraptis cv image
drraptis cv image

Στο ιατρείο του Ιωάννη Ράπτη τα προβλήματα υπογονιμότητας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της “Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία” (Frankfurter Hormonschule). Βιογραφικό ιατρού >


Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί στις μέρες μας τον πυρήνα της επιστήμης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες γυναίκες και ζευγάρια με προβλήματα υπογονιμότητας να αποκτήσουν ένα παιδί. Η βελτιστοποίηση των φαρμακευτικών πρωτοκόλλων σε συνδυασμό με τη διαρκή εξέλιξη των εμβρυολογικών εργαστηριακών τεχνικών βελτιώνει διαρκώς τα ποσοστά επιτυχίας.

Πάρα ωστόσο τη διαρκή πρόοδο, δεν έχει ακόμη βρεθεί ο τρόπος να επηρεάσουμε τον βασικό παράγοντα, ο οποίος καθορίζει την πιθανότητα επιτυχίας της διαδικασίας και ο οποίος δεν είναι άλλος από την ποιότητα των ωαρίων της γυναίκας.

Με αυξανόμενη την ηλικία της γυναίκας τα ποσοτικά και ποιοτικά αποθέματα των ωοθηκών σε ωάρια μειώνονται διαρκώς. Έτσι τα τελευταία χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να γονιμοποιούνται και να συντηρούν την εγκυμοσύνη είτε με φυσιολογική σύλληψη είτε με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μετά από κάποιο χρονικό σημείο (συνήθως μετά τα 43 έτη) η πιθανότητα τεκνοποίησης παύει πια να αυξάνεται μέσω της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να στερείται νοήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές η πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση ωαρίων δότριας αποτελεί μία ρεαλιστική και αποτελεσματική επιλογή.

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια;

Κατά τη διαδικασία αυτή τα ωάρια μιας υγιούς δότριας, ηλικίας συνήθως 18-35 ετών δίνονται με ανώνυμο τρόπο στη λήπτρια προκειμένου να γονιμοποιηθούν με σπέρμα του συντρόφου ή κάποιου δότη. Στη συνέχεια τα έμβρυα, τα οποία προκύπτουν μεταφέρονται στη μήτρα της λήπτριας προκειμένου να μείνει έγκυος.

Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης με δανεικά ωάρια;

positive pregnancy test on ultrasound photo a pos 2023 11 27 05 27 07 utc
  1. Επιλογή δότριας

Η επιλογή της δότριας γίνεται από γυναικολόγο εξειδικευμένο σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με βάση συνήθως τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της λήπτριας. Η διαδικασία ρυθμίζεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει, εκτός των άλλων, την εκατέρωθεν ανωνυμία.

  1. Διέγερση ωοθηκών δότριας

Η δότρια λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθείται από τον γυναικολόγο, ώστε να πραγματοποιηθεί σωστά η διέγερση των ωοθηκών και η παραγωγή πολλαπλών ωαρίων. 

Η λήπτρια επίσης κάνει μια ειδική θεραπεία, ώστε να προετοιμαστεί η μήτρα για την υποδοχή των εμβρύων, τα οποία θα προκύψουν. 

  1. Ωοληψία και γονιμοποίηση

Περιλαμβάνει τη συλλογή των ωαρίων της δότριας και τη γονιμοποίησή τους με σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας ή κάποιου δότη.

  1. Εμβρυομεταφορά

Τα έμβρυα τοποθετούνται μέσω του κόλπου στη μήτρα της λήπτριας με ένα λεπτό καθετήρα, χωρίς να απαιτείται αναισθησία. Έμβρυα, τα οποία περισσεύουν καταψύχονται. 10-12 μέρες αργότερα πραγματοποιείται τεστ εγκυμοσύνης για τη διαπίστωση της εγκυμοσύνης.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ωάρια αποτελεί μια πολύ καλή λύση για γυναίκες οι οποίες: 

  • Λόγω προχωρημένης ηλικίας (συχνότερα μετά τα 43 έτη) η πιθανότητα επιτυχίας με εξωσωματική με δικά τους ωάρια είναι εξαιρετικά μικρή.
  • Για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν ικανά ποσοτικά και ποιοτικά αποθέματα ωαρίων στις ωοθήκες τους (πρόωρη εμμηνόπαυση, ιστορικό επεμβάσεων, ιστορικό θεραπείας καρκίνου, γενετικά σύνδρομα κ.α.).
  • Έχουν στο ιστορικό τους πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης με δικά τους ωάρια.

Τι είδους έλεγχοι πραγματοποιούνται στην δότρια ωαρίων;

female doctor offers patient to stay in a gynecolo 2023 11 27 05 29 26 utc 1

Οι δότριες ωαρίων είναι γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται σε αναπαραγωγικά νεαρή ηλικία (συνήθως 18 έως 35 ετών). Πριν τη δωρεά υποβάλλονται σε εκτεταμένους ελέγχους γενετικών νοσημάτων και μεταδιδόμενων ασθενειών, ενώ οι λήπτριες λαμβάνουν έγγραφη αναφορά των παραπάνω ελέγχων.

Μπορεί μία μητέρα, η οποία μένει έγκυος με δανεικά ωάρια να περάσει τμήμα του DNA της στο παιδί;

Η απάντηση είναι όχι. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η μητέρα μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την έκφραση των γονιδίων του παιδιού της από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εγκυμοσύνης, διαμορφώνοντας με τρόπο ενεργό και καθοριστικό τη σωματική και ψυχονοητική ανάπτυξή του.

Ioannis Raptis

Με την εγγύηση της “Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης” (Frankfurter Hormonschule) και της ¨Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας¨ (DGGG).