• Κατάψυξη ή κρυοσυντήρηση ωαρίων ονομάζεται η διαδικασία συλλογής και κατάψυξης ωαρίων μιας γυναίκας ως μέθοδος διατήρησης της γονιμότητάς της.Τα ωάρια, τα οποία καταψύχονται, διατηρούνται αναλλοίωτα και χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο προκειμένου να επιτευχθεί εγκυμοσύνη με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

  Ποια είναι τα βασικά βήματα που ακολουθούνται;

  Η διαδικασία περιλαμβάνει τη φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών της γυναίκας όπως και στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ακολουθεί η απομάκρυνση των ωαρίων διακολπικά με τη βοήθεια ειδικής βελόνας και η κρυοσυντήρηση τους για όσο διάστημα χρειαστεί. Όταν η γυναίκα το επιθυμήσει, ακολουθεί η εξωσωματική γονιμοποίηση των ωαρίων και η δημιουργία εμβρύων, η προετοιμασία του ενδομητρίου της γυναίκας με ειδικά φάρμακα και η εμβρυομεταφορά μέσα στη μήτρα.

  Τι είναι το ¨social freezing¨;

  Είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων για κοινωνικούς (μη ιατρικούς) λόγους;

  Μέσω της κατάψυξης δίνεται η δυνατότητα σε γόνιμες γυναίκες χωρίς άμεση επιθυμία τεκνοποίησης να αποθηκεύσουν υγιή και νεανικά ωάρια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα. Σε μια ηλικία δηλαδή, που τα αποθέματα των ωοθηκών τους είναι ενδεχομένως ποσοτικά αλλά και ποιοτικά ανεπαρκή, καθιστώντας μία φυσιολογική ή υποβοηθούμενη προσπάθεια γονιμοποίησης ιδιαίτερα προβληματική.

  Από τι εξαρτάται η πιθανότητα τεκνοποίησης με τα ωάρια που καταψύχονται;

  Ο σπουδαιότερος παράγοντας που καθορίζει την πιθανότητα επιτυχούς τεκνοποίησης με τη μέθοδο είναι η ηλικία, στην οποία πραγματοποιείται η λήψη των ωαρίων προς κατάψυξη. Η μέθοδος έχει τη μέγιστη πιθανότητα μεταγενέστερης επιτυχίας όταν εφαρμόζεται σε γυναίκες έως 35 ετών. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η λήψη επαρκούς αριθμού ωαρίων, η ελαχιστοποίηση των βλαβών κατά την διαδικασία κατάψυξης και απόψυξης των ωαρίων, η δημιουργία ενός γενετικά άρτιου εμβρύου και η αποφυγή σημαντικών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

  Πόσα ωάρια πρέπει να καταψυχθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καλή πιθανότητα τεκνοποίησης αργότερα;

  Στατιστικά κάθε ωάριο που καταψύχεται έχει πιθανότητα έως 10% να οδηγήσει σε γέννηση ενός υγιούς παιδιού. Για τον λόγο αυτό υπάρχει η διεθνής σύσταση να καταψύχονται περί τα 15-20 ωάρια, αφού αυτός ο αριθμός εξασφαλίζει αρκετά καλές πιθανότητες τεκνοποίησης.

  Ένας σημαντικός αριθμός γυναικών θα χρειαστεί περισσότερους του ενός (πιο συχνά δύο) κύκλους διέγερσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ο παραπάνω αριθμός ωαρίων.

  Υπάρχουν κίνδυνοι στη διαδικασία;

  Μία σπάνια παρενέργεια της μεθόδου αφορά την εμφάνιση υπερδιέγερσης των ωοθηκών κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής θεραπείας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ναυτίας, εμετών και κοιλιακού πόνου, που σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσουν τη νοσηλεία των ασθενών.

  Στις μέρες μας η χρήση μοντέρνων πρωτοκόλλων διέγερσης σε συνδυασμό με την κατάλληλη επαγρύπνηση από πλευράς του ειδικού γιατρού έχει ελαχιστοποιήσει την παραπάνω πιθανότητα.

  Οι γυναίκες, οι οποίες θα επιθυμήσουν να τεκνοποιήσουν με τα κατεψυγμένα τους ωάρια, θα εκτεθούν επίσης στα δεδομένα αλλά σπάνια μειονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και της τεκνοποίησης σε μεγάλη ηλικία. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την πιθανότητα πολύχυμης κύησης, εμφάνισης υπέρτασης και διαβήτη στην εγκυμοσύνη, πρόωρου τοκετού, πραγματοποίησης καισαρικής τομής και γέννησης μωρού με υπολειπόμενο σωματικό βάρος.

Ioannis Raptis
Στο ιατρείο του Ι. Κ. Ράπτη τα προβλήματα υπογονιμότητας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ¨Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας¨ (DGGG) και της ¨Ορμονικής Σχολής της Φρανκφούρτης, Γερμανία¨ (Frankfurter Hormonschule).